nakup podjetja
Splošno

Kako opraviti dober nakup podjetja?

Nakup podjetja za kupca pomeni resno odločitev. Njegove posledice so namreč vedno daljnosežne, zato se je treba pred nakupom pozanimati o čisto vseh pomembnih okoliščinah, pomembnih za nakup. Ko je nakup enkrat opravljen, je za prepoznavo, kakšnega za nakup škodljivega dejstva, namreč že prepozno. Postopek nakupa podjetja mora biti izveden strokovno. V nasprotnem primeru lahko hitro pride do tega, da podjetje, ki opravi nakup za nakup odšteje preveč in preplača lastniški delež pri nakupu podjetja.

Strokovnjaki na tem področju, ki se ponašajo z bogatimi izkušnjami s področja vodenja nakupnih postopkov, prevzamejo vodenje celotnega postopka, vključno s koordinacijo izvajalcev posameznih storitev (pravnimi in davčnimi svetovalci, ocenjevalci vrednosti) ter lastnikom ali investitorjem ves čas postopka delijo nasvete in jim narekujejo čim bolj učinkovito izbiro pristopov in sredstev za dosego končnega cilja. Dejavniki, ki vplivajo na izbiro strokovnjakov, ki bodo vodili postopek nakupa, so torej predvsem stalna prisotnost v investitorskih krogih ter vzpostavljeni kontakti tako med podjetniki kot med investitorji doma in v tujini. Nekatere najpomembnejše aktivnosti znotraj vodenja postopkov nakupa so pridobivanje informacij o potrebah in željah investitorja, začrtati, kakšni so cilji postopka in še mnoge druge.

Analiza poslovanja podjetja

Preden se kupec odloči za nakup podjetja, mora torej skrbno preučiti kakšen je položaj podjetja, ki ga namerava kupiti. Temu služi analiza poslovanja podjetja, ki skrbno preuči položaj podjetja. Ta za kupca lahko vsebuje naslednje sklope: računovodsko – finančni skrbni pregled, ki ima za cilj oceno dejanskega finančnega položaja podjetja, saj velikokrat uradni računovodski podatki niso v skladu z realnostjo; davčni skrbni pregled, ki vsebuje analizo davčnih obveznosti; poslovni skrbni pregled, v okviru katerega se analizira konkurenčni položaj podjetja ter pravni skrbni pregled, pri katerem pravni strokovnjaki pregledajo pogodbe, ki jih je podjetje sklenilo z drugimi podjetji.

Analiza poslovanja podjetja je torej slojevita in ji je potrebno nameniti veliko pozornosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *