Splošno

Avtomatska košnja trave

Košnja trave predstavlja glavnino opravil na vrtovih, kjer hočemo imeti brezhibno urejeno travnato površino. Z gnojenjem in zalivanjem trave je le malo dela, medtem ko mora biti košnja redna in kakovostna. Pri običajnih vrtnih kosilnicah, s katerimi se navadno kosi travo, je priporočljivo, da se pokošeno travo zbira v poseben koš in jo nato odvrže…

Splošno

Siliranje koruze za živino

Siliranje je postopek, s katerim fermentirano hrano, ohranimo dlje časa v stanju, da se z njo lahko prehranjuje govedo ter ostale hlevske živali. Za siliranje so primerne različne rastline, vendar pa kmetje največkrat silirajo travo ter koruzo, ki je v Sloveniji pridelamo ogromno. Problem pri siliranju je ta, da velikokrat kmetje prepozno začnejo s postopkom…