Splošno

Idealna destinacija za avanturiste

V iskanju novih doživetij se pogosto podajamo v kotičke, ki imajo idealne okoliščine za izvajanje raznih adrenalinskih podvigov in drugih dogodivščin. Pri nas izstopa predvsem ena pokrajina, ki je idealna za takšna doživetja, to je Posočje, ki ima kar nekaj izrazito turističnih krajev. Najboljša destinacija za avanturiste je gotovo Bovec, ki vabi vse ljubitelje aktivnega…

Splošno

Avtomatska košnja trave

Košnja trave predstavlja glavnino opravil na vrtovih, kjer hočemo imeti brezhibno urejeno travnato površino. Z gnojenjem in zalivanjem trave je le malo dela, medtem ko mora biti košnja redna in kakovostna. Pri običajnih vrtnih kosilnicah, s katerimi se navadno kosi travo, je priporočljivo, da se pokošeno travo zbira v poseben koš in jo nato odvrže…

Splošno

Siliranje koruze za živino

Siliranje je postopek, s katerim fermentirano hrano, ohranimo dlje časa v stanju, da se z njo lahko prehranjuje govedo ter ostale hlevske živali. Za siliranje so primerne različne rastline, vendar pa kmetje največkrat silirajo travo ter koruzo, ki je v Sloveniji pridelamo ogromno. Problem pri siliranju je ta, da velikokrat kmetje prepozno začnejo s postopkom…