Šolsko delo zunaj šole
Splošno

Šolsko delo zunaj šole

Skozi celoten izobraževalni proces se učenci srečujejo z različnimi nalogami, katerim se morajo pogosto posvetiti kar doma. To običajno ni posebna težava, če so na takšne izzive seveda dobro pripravljeni. Pravzaprav so naloge lahko zelo koristne in spodbujajo celostni razvoj otroških možganov, še posebej če gre za strokovno oblikovane programe. Ti so na voljo že v predšolskem obdobju, ko lahko od takšnih aktivnosti pričakujemo najboljše rezultate. 

Piljenje raznih spretnosti lahko izvajamo v različnih oblikah. Najbolj konkretna oblika urjenja je verjetno mentalna aritmetika, ki spodbuja razvoj različnih možganskih centrov. V praksi pa takšne vaje koristijo tudi konkretnemu šolskemu delu, saj je mentalna aritmetika seveda nepogrešljiva pri različnih šolskih predmetih. Ponuja pa še veliko več kot le uspeh pri šolskih nalogah – mentalna aritmetika je koristna pri splošnem razvoju otroških možganov, saj se razvija tudi sposobnost abstraktnega mišljenja in domišljije. Prav tako na ta način spodbujamo koncentracijo in ohranjanje pozornosti na nalogah, s katerimi se bo otrok redno srečeval.

Za uspešen celostni razvoj otroških možganov je treba v vsakdan vključiti še druge aktivnosti, ne le aritmetike. Tako so oblikovani nekateri programi, ki spodbujajo celosten razvoj z uporabo različnih vaj. V veliki meri posnemajo šolsko delo in tudi zelo koristijo tistim, ki želijo nadgraditi spretnosti, ki jim bodo prišle prav v šolskih klopeh. A še veliko bolj pomembno je, da se pri teh programih spodbujajo splošne spretnosti, ki so neprecenljive v kasnejšem življenju – ravno v obdobju otroštva je namreč najboljši čas za razvoj takšnih spretnosti.

Celostni razvoj otroških možganov se začne že doma, pri igri in raziskovanju se malček stalno uči in uri v različnih spretnostih. Kasneje pa na splošni razvoj močno vpliva tudi šolsko delo, ki pomaga usmeriti otrokove aktivnosti tako, da se njegovi možgani kar najbolje razvijajo. Vsekakor lahko pri tem pomagajo tudi strukturirane obšolske dejavnosti, ki ponujajo dodatne izzive te vrste. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *