Košnja trave na kmetiji
Splošno

Košnja trave na kmetiji

Kmečke travnate površine so v večji meri namenjene krmi živine s pokošeno travo. Naj bo sveža, posušena v seno ali pa fermentirana v silosih in balah za silažo, trava je najboljše živilo za krave molznice in marsikateri proizvajalec mlečnih izdelkov se rad pohvali s krmo, ki je sestavljena izključno iz trave. 

Vseeno pa imajo tudi kmetije manjše zelenice za hišo, ki so bolj kot za krmo namenjene estetiki. Tam se košnja največkrat izvaja s strojem, kot je na primer vrtni traktorji. Za mnoge je vrtni traktorji tudi orodje, ki omogoča vlečenje drugih manjših elementov po njivi, na primer sejalnice. Zato imajo mnoge kmetije v svojem arzenalu orodja tudi vrtni traktorji, čeprav se zdi, da je tovrstni stroj bolj rezerviran za domače uporabnike in pa profesionalne vrtnarje.

Za košnjo krmne trave pa se uporabljajo večje kosilnice, ki pokošene trave ne zmulčijo, ampak pustijo travne bilke v celoti nedotaknjene. Pri ravnih površinah na poljih in senožetih se največ uporabljajo rotacijske kosilnice za priklop na traktor. Z njimi je možno pokositi ogromne površine v zelo kratkem času, odvisno seveda od tipa kosilnice, ki seveda zahteva dovolj močan traktor. Težava pa nastane pri bolj strmih klancih ali pa tam, kjer neraven teren onemogoča uporabo rotacijske kosilnice. 

Za taka področja pa so najbolj uporabne bcs kosilnice. Gre za kosilnice, ki imaji strižne liste, podobno kot strojček za striženje las. Bcs kosilnico upravljamo stoje in hodimo za njo, zato je delo z njo bolj varno zlasti na strmih predelih in ob robovih gozdov ter drugih neravnih površinah. Kljub temu pa imajo bcs kosilnice lasten pogon. Tako se izognemo nevarnosti zdrsa, hkrati pa lasten pogon za bcs kosilnice omogoča namestitev močnejšega motorja, kar se kaže v večji hitrosti košnje. Vse to pa bistveno pripomore h učinkovitemu delu in prihranku časa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *