Patenti v Sloveniji
Poslovanje

Patenti v Sloveniji omogočajo zaščito novega izuma

Zagotovo je vsak izmed nas vsaj enkrat pomislil na to, da bi samostojno prodrl na trg in postal uspešen podjetnik. To so seveda sanje vsakega izmed nas, a se nihče ne zaveda, kako zelo težko je postati in obstati uspešen podjetnik. Razni izumi, ki so lahko na trgu novi in so lahko produkt naše domišljije ter trdega dela, potrebujejo zaščito, če ne želimo, da nam drugi ukradejo produkt.

Patenti v Sloveniji tako nudijo izključno pravico fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv. Sama prijava za podelitev patenta se vloži pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Slovenski prijavitelj jo lahko vloži sam ali prek zastopnika. Pred samo prijavo pa je potrebno biti prepričan, da gre res za izum in da takšnega izdelka še ni na trgu.

Patenti v Sloveniji tako pripomorejo k temu, da s svojim izumom postanemo uspešni in ostalim onemogočimo, da služijo na naš račun.

Registracija znamke zahteva izpolnjene prijave v treh izvodih

Vsaka fizična ali pravna oseba, ki želi na trgu nastopati s svojim imenom, se mora zavedati tega, da mora imeti nekakšen zaščitni znak, po kateri ga bodo kupci oziroma stranke, prepoznali. Pomembno je, da na trgu nastopamo z znakom, ki ni v obstoju in nekako vsakemu pade v oči. Seveda pa je predvsem pomembna kakovost določenih izdelkov.

Registracija znamke nam tako omogoča, da znak, katerega smo si izbrali, da predstavlja naše podjetje, zaščitimo in je unikaten. Obrazec za prijavo znamke mora biti predložen v treh izpolnjenih izvodih. Sam znak lahko predstavljajo besede, črke, številke, figurativni elementi, trodimenzionalne podobe ali kombinacije barv.

Registracija znamke tako daje imetniku izključno pravico preprečiti tretjim, da bi brez soglasja za enako ali podobno blago ali storitve uporabljali znak, ki je enak ali zavajajoče podoben njegovi znamki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *