Katalizator
Splošno

Katalizator pretvarja škodljive izpušne pline v manj škodljive

Vsak se zaveda dejstva, da vozila spuščajo izpušne pline v okolje, kateri so lahko v primeru slabega izpušnega sistema vozila, okolju zelo škodljivi. Zato je pomembno, da je vsako vozilo redno servisirano, saj je tko poskrbljeno tudi za okolje in pa zdravje vseh živih bitij.

Katalizator je torej element izpušnega sistema, ki pretvarja škodljive izpušne pline, ki nastajajo v motorjih z notranjim ogrevanjem, v manj škodljive pline. Le ta je sestavljen iz majhnih kovinskih ali keramičnih celic, na katere nanesejo tanek sloj žlahtnih kovin. Postavljen je v neposredno bližino motorja, saj je njegovo delovanje pogojeno z visoko temperaturo. Le ta pa ima tudi pomembno vlogo pri čiščenju DPF filtra.

Katalizator ima torej vlogo prečiščevanja izpušnih plinov. Le ta za učinkovito delovanje potrebuje tudi pravo zmes goriva in zraka. Njegova življenjska doba je teoretično enaka življenjski dobi vozila, na katerem je, zato je pomembno, da se vozilo redno servisira in pregleduje.

Odstranitev DPF filtra predstavlja eno izmed rešitev za boljše delovanje motorja

V današnjih dneh se zaradi slabe kvalitete goriva pojavlja vse več težav z zamašenimi filtri trdnih delcev. To pa pomeni, da ko se le ta zamaši, naše vozilo ne deluje, kot bi moralo. To se opazi predvsem ob močne padcu moči motorja.

Odstranitev DPF filtra tako predstavlja eno izmed rešitev, ko pride do same zamašitve le tega. Sama menjava tega filtra predstavlja precej drag poseg, zato se veliko ljudi odloči za odstranitev. Pri le tej pa se lahko pojavi problem, saj računalnik zazna ta poseg in javi napako. Zato je ob odstranitvi potrebno preprogramiranje in pa ustrezno prilagoditi računalnik tako, da napake ne zazna več in motor brezhibno deluje.

Odstranitev DPF filtra se nudi na vseh vozilih, ki torej imajo filter trdih delcev. Celoten poseg ne predstavlja previsoke cene, glede na to, da gre za dolgoročno investicijo in posledično boljše delovanje našega vozila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *